Sari la conținut

Toată activitatea

Acest curent se actualizează automat     

 1. Ora trecută
 2. Azi
 3. Model ¤ Your Nickname (must be same as in forum CSBD): ¤ Your Address Skype, Steam: ¤ Age (You must have or higher than 14 years): ¤ Your Location: ¤ Can You Stay Spectator Or Playing Between These Hours (22:00 To 12:00 PM)?: ¤ Link Of Hours You Played On Server ( Click Here You Must Write Your Nickname ): ¤ Reason That You Want To Be Admin: Rules To Be Accepted: ¤ You have to respect all Rules of the Server. ¤ You must speak good english. ¤ You should have 30 hours as minimum time in Server. ¤ You should be daily active in Server or semi daily. ¤ You should follow the above model. ¤ After you start your admin request, you are not allowed to reply to any admin's vote, otherwise your request will be rejected. No exceptions. ¤ Respect the topic title: Admin Request [ Your Nickname ].
 4. 0: !! Atentie Managerilor nu li se permite să dea note dacă jucătorul nu posta în cereri sau să vă prezinte subiecte! Adminii trebuie să folosească aceeași poreclă ca în forum. 1: GAG 6 min (dacă gag nu funcționează folosiți ucide!) ¤ Jucătorii care abuzează în engleză sau în orice altă limbă trebuie să primească Gag. (6 min) ¤ Jucătorii care insultă trebuie să primească Gag. (6 min) ¤ Jucătorii care primesc spam continuu (6 min) ¤ Jucătorii care deranjează alți jucători / administratori primesc Gag. (6 min) ¤ Jucătorii care continuă să ceară muniție / mods / jetpack primesc (ATENȚIE înainte) Gag 6 min. 2: Slap ¤ Zombie de la începutul rundei, care nu atacă și nu se întinde în mod intenționat, în cazul în care vor continua / ucide ¤ Jucători care blochează alți jucători neintenționat / inconștient (maxim 3 lovituri). folosind LM nu este blocat! 3: Slay ¤ A ucide zombii care nu atacă în ultimele două minute după ce au dat 3 lovituri. ¤ Slay cine blochează intenționat direct, alții după ce au dat 3 lovituri. ¤ ruperea obiectelor înainte de infecție sau ruperea laserelor fără motiv (special pentru hărțile zm_snowbase) ¤ Dacă cineva cumpără nemesis și ucide pe toată lumea, dar nu prietenul său primește uciderea (GRATUITĂ PENTRU TOȚI SAU NICI UN NOU). ¤ (Editați de ICE-T Nu ucizi AFK în armagedon, deoarece adminul nu are nici o putere să-l ucidă pe toți AFK, incluziv Manegre AFK. ¤ Gratuirea în Armageddon după ce a început să atace nu este permisă și va fi urmată de Slay. ¤ De asemenea, este dat acelora care împușcă alte persoane care o distrug. ¤ Este dată acelora care cumpără mod uman după ce au primit unul de pe server (permis 1 pe hartă). ¤ Este interzis ca nemesisul în ciumă sau în mare să se lase liber 4: Freeze ¤ În ultimul minut, în mod Sniper / Survivor, după anunțarea "atacului Zm sau a uciderii directe" ¤ În cazul în care zombiile au lagăr în apă, ei primesc îngheț. 5: BAN (60 de minute sau permanent) amx_banip <nume sau #userid> <minute> [motiv] ¤ Insultarea mamei, a surorii, a insultătorului sau a religiilor sau a încercării de a începe subiecte rasiste (60 de minute). ¤ Jucătorii care încearcă din nou după ce gag devine Ban (60 de minute). ¤ Jucătorii care reîncercă ca ultimul zombie primesc Ban (60 de minute). ¤ Jucătorii care reîncercă ca un om atunci când un zombie este pe cale să-l omoare devine Ban (60 de minute). ¤ Jucătorii care își schimbă numele în mod continuu pentru a-și salva rândurile primesc Ban (60 de minute). ¤ Toate interdicțiile trebuie să fie postate în secțiunea Bănci cu EVIDENȚA corectă! ¤ Folosind hameiul de iepure, fără recul sau alte hack-uri (AIM, WALL, SPEED OR SILENT). (permanent). ¤ Jucătorii care se conectează la server după interdicție sau adaugă lista neagră fără a cere unban. (Permanent). 6: Destroy/PIKA!!! ¤ Jucătorii care sunt pe lista neagră / interzis pentru utilizarea hack-urilor / reconectați după interdicția Permanent ¤ Jucătorii care fac publicitate pentru alte servere. ¤ Jucători care îl insultă pe Dumnezeu / Religie / orice parte a familiei. ¤ Toate Distrugeri / Pika trebuie să fie postate în secțiunea Bănci cu EVIDENȚIA sau pedepsirea corectă! 7: M5 (Meniul Spectator) ¤ Nu o folosiți atunci când sunteți Zombie (Ban 60 de minute). ¤ Nu o folosiți atunci când sunteți om și sunteți pe punctul de a muri (Ban 60 de minute). ¤ Nu o utilizați atunci când runda sa actuală Mod (Ban 60 de minute). 8. VOTEMAP : ¤ Este permisă folosirea acestei comenzi dacă maparea nextmap este în lastmaps. ¤ Este permis să facă votare NUMAI după votul aleatoriu sau la începutul următoarei hărți (nu în mijloc). ¤ Dacă doriți să mergeți la Votemap, sunteți de acord cu colegii dvs. Admins. ¤ Este permisă folosirea acestei comenzi numai dacă numărul de jucători este prea mic sau prea mare pentru harta curentă. ¤ Faceți clic doar pe hărțile mici între orele 22:00 și 13:00 pentru restul, între orele 13:00 și 22:00 (Time server \ thetime) ¤ După votul implicit care apare în mod automat consultați cu alții despre opțiunile de vot. ¤ La finalul noului vot făcut de un administrator, ar trebui să fie aleasă "Schimbați-l imediat pe harta următoare ... (opțiunea numărul 2)". UMAN, ZOMBIE, RĂSPUNS: ¤ Doar dacă au trecut două runde de la începutul hărții și modul curent este o infecție normală, ¤ Una dintre aceste 2 pe hartă, poate fi utilizată atât pentru administratori, cât și pentru jucători. NEMESIS & ASSASSIN : ¤ De două ori pe 24 de ore, o puteți folosi o singură dată pentru tine, iar cealaltă pentru jucător. ¤ Nu puteți folosi modul zp dacă alt jucător are muniție pentru a-și cumpăra singur mod. ¤ Este interzis să fie folosit de un alt administrator. ¤ Este interzis să cumperi un alt mod în aceeași hartă dacă te-ai întors pe tine sau pe jucător. ¤ Este interzis să fie folosit între orele 1 și 12 în România. ¤ Este interzisă folosirea comenzilor com com (zp_human, nemesis etc.) în primele 2 runde ¤ Zp_jetpack poate fi folosit 2 pentru admin și 2 pentru jucători fiecare hartă ¤ Orice administrator poate folosi gratuit zp_nemesis doar gratuit în fiecare hartă! ¤ Adminului i se permite să folosească zp_nemesis pentru muniție liberă și 1 zp_assasin / nemesis pentru jucător în timpul nopții 12 AM - 12PM Mod: zp_multi 1 / zp_plague 1 / zp_swarm 1 ATENŢIE: ATENȚIE: Administratorul care nu respectă aceste reguli va fi pedepsit de faptele pe care le îndeplinește în conformitate cu regulamentul. ATENȚIE: Administratorul poate cumpăra lunetist / supraviețuitor o dată la 12 ore. ATENȚIE: administratorii nu au voie să meargă la M5 (spec) în mod, ca primul sau ultimul zombie (cu excepția cazului în care hackerul trebuie să fie specificat - apoi să ia dovada) ATENȚIE: Folosirea comenzilor de la alți administratori sau de la tine este strict interzisă, cu excepția bătrânilor și a celor în sus! Dacă un administrator încalcă orice regulă, contactați un proprietar sau o reclamație / raportați-l. ATENȚIE: Vă recomandăm să urmați ceea ce este scris și să evitați utilizarea comenzilor într-un alt scop, care este prezentat în regulament. ATENTIE: administratorii nu au voie sa dea instructiuni altor administratori, la incalcarea regulilor pe care le puteti raporta. ATENȚIE: avem joc liber în interiorul serverului, nu cereți jucătorului să se ascundă în niciun mod, chiar dacă el este ultimul om și în cele din urmă două minute puteți forța zombi să atace. ATENȚIE: Administratorul care va folosi y @ pentru satisfacția lui va fi pedepsit. ATENȚIE: Administratorul nu are permisiunea de a avea acces la admin sau de a juca pe un alt server. ATENȚIE: - Dacă se constată că orice administrator are relații cu un jucător Blacklisted pe server, se va confrunta cu consecințe serioase, inclusivSuspend / Downgrade / Remove! ATENȚIE: Administratorii trebuie să verifice forumul și TS pe bază zilnică și să ajute pe server sau vor fi declasați / eliminați. Ei trebuie să fie activi sau AFK în noaptea și dimineața noaptea dacă doresc upgrade-uri sau să păstreze note mari. Engleza buna este obligatorie! ¤ Admin trebuie să fie activ pe forum, să verifice forumul în fiecare zi (știri, doar administratori, cereri, vot, rapoarte, ajutor etc.) Dragi Admini: - în această Anunțare voi publica lucruri importante: 1-Admin care nu a citit regulile! : Du-te Citiți-l! Dcs orice mică greșeală u poate obține Suspend apoi eliminare! 2-Admini care nu e activ in ts3 sau FORUM! ! : Necesară pentru Upgrad dvs. dacă nu faceți Downgrade! Jucătorii Dcs au nevoie de ajutor și vor să știe cum să fie administratori! 3-Admin nu are Banlist! : toți administratorii trebuie să creeze banlist! orice interdicție de administrare și niciun post nu se suspendă sau eliminați direct! 4-Admin, care este folosit zp pentru el însuși trebuie să aibă grijă de reguli!cel mai bun este de a folosi zp pe jucători pentru serverul de ajutor! 5 - Admin trebuie să se concentreze pe a ajuta serverul și să impună regulile și să nu joace pentru rang! Administratorii care au o viteză fragilă mai mare de 0,5kill / minut pot fi descurajați / eliminați! Administratorii care fac rapoarte bune / plângeri vor primi upgrade foarte repede!
 5. 0:Atention!! Managers are not allowed to give grades if player not post in requests or introduce yourself topics! Admins have to use same nick as in forum. 1: GAG 6 min (if gag not working use slay!) ¤ Players who abuse in English or any other language must receive Gag.(6 min) ¤ Players who insult must receive Gag.(6 min) ¤ Players who Spam continuously receive Gag.(6 min) ¤ Players who annoy other players/admins receive Gag.(6 min) ¤ Players who keep on asking for ammo/mods/jetpack receive ( WARNING before ) Gag 6 min. 2: Slap ¤ Slap zombies in the beginning of round who not attack and make extend round intentionally, in case they will continue-/slay ¤ Players who block other players unintentionally / unconsciously.(Maximum 3 slaps). using LM is not block! 3: Slay ¤ Slay zombies who are not attacking in last two minutes after giving 3 slaps. ¤ Slay who is blocking intentionally directly, others after giving 3 slaps. ¤ Breaking objects before infection or breaking lasers without reason.( Specially for maps zm_snowbase) ¤ If someone buys nemesis and kills everyone but not his friend receives slay (FREE FOR ALL OR FOR NO ONE). ¤ Giving free in Armageddon round and AFK with nemesis is not allowed and will be followed by Slay. (Edit by ICE-T No slay AFK in armagedon, because admin have No power to slay all AFK, incusiv Manegers AFK. And it's not fair only half slay.) ¤ Giving free in Armageddon round after start to attack it's not allowed and will be followed by Slay. ¤ It's also given to those who shoots other persons lm/destroys it. ¤ It's given to those who buy human mod after reciving one from the Server (allowed 1 per map). ¤ It is forbidden for nemesis in plague or night mare to let free 4: Freeze ¤ In last 1 minute in mod Sniper/Survivor after announce "Zm attack or slay direct" ¤ If zombies camp in water they receive freeze. 5: BAN (60 min. or permanent) amx_banip <name or #userid> <minutes> [reason] ¤ Insulting admin or player mother, sister, or insulting god or religions, or attempting to start racist topics (60 minutes). ¤ Players who retry after gag gets Ban (60 Minutes). ¤ Players who retry as last zombie gets Ban (60 Minutes). ¤ Players who retry as a human when a zombie is about to kill them gets Ban (60 minutes). ¤ Players who change name continuously to save their ranks gets Ban (60 minutes). ¤ All Bans must be posted in Banlist section with proper EVIDENCE! ¤ Using bunny hop, no recoil or any other hacks(AIM,WALL,SPEED OR SILENT). (permanent). ¤ Players who connect server after ban or added blacklist without requesting unban. (Permanent). 6: Destroy/PIKA!!! ¤ Players who are in the blacklist/banned for using hacks/reconnect after ban Permanent ¤ Players who advertise for other servers. ¤ Players who insult God/Religion/any part of the family. ¤ All Destroys/Pika must be posted in Banlist section with proper EVIDENCE or punishment ocure ! 7: M5 ( Spectator Menu ) ¤ Do not use it when you are Zombie (Ban 60 minutes). ¤ Do not use it when you are Human and you are about to die (Ban 60 minutes). ¤ Do not use it when its current round Mod (Ban 60 minutes). 8. VOTEMAP : ¤ Its allowed to use this command if nextmap is in lastmaps. ¤ Its allowed to do Votemap ONLY after the random vote or at the begining of the next map (not in the middle). ¤ If you want to go Votemap, first agree with your Admins colleagues. ¤ Its allowed to use this command only if the number of Players is too small or too big for current map. ¤ Only small maps between 22:00 & 13:00 for the rest, from 13:00 to 22:00 ( Server time \thetime ) ¤ After the default vote that appears automatically consult with others about vote options. ¤ In the end of the new vote that was made by an admin, should be chosen "Change it right next map ...(option number 2)". HUMAN,ZOMBIE,RESPAWN : ¤ Only if two rounds from the map starting have passed and the current mode is normal infection, ¤ One of these 2 per map, it can be used both on admins and players. NEMESIS & ASSASSIN : ¤ Twice each 24 hours, you can use it one time for you, and the other one for player. ¤ You can not use mode zp if other player have ammo to buy himself mod. ¤ Its Forbidden to be used on another admin. ¤ Its Forbidden to buy another mode in same map if you turned yourself or player. ¤ Its Forbidden to be used between 1 AM to 12 PM in romania time. ¤ It is forbidden to use comm com commands (zp_human, nemesis etc.) in the first 2 rounds ¤ Zp_jetpack can be used 2 for admin and 2 for players each map ¤ Any admin can use extra zp_nemesis just for free in each map! ¤ Admin is allowed to use zp_nemesis for Free ammo all and 1 zp_assasin/nemesis for player in Night time 12 AM - 12PM Mod: zp_multi 1 / zp_plague 1 / zp_swarm 1 ¤ Admin wich grad God & Elder can start and choose 1 of the three mod's each map, but it's not allowed to start if the player have more thet 150 ammo to buy mod for himself ATTENTION: CAREFULLY: The administrator that do not respect these rules will be punished by the facts that it performs according to the regulation. CAREFULLY: The adminstrator can buy sniper/ survivor once a 12 hours. CAREFULLY: admins not allowed to go M5 (spec) in mod, as first or last zombie (except when hacker must be specs - then take proof) CAREFULLY: Using the commands on other admins or on yourself is strictly forbidden except from elders and up! If an admin violates any rule contact an owner or complaint/report him. CAREFULLY: We recommend to follow what is written up and avoid using commands in another purpose that shown in regulation. CAREFULLY: admins are not allowed to give instruction to another admins, at breaking rules you can report him. CAREFULLY: we have free game inside the server, dont ask player to hide in any mod even if he is the last human, and at last two minutes you can force zombies to attack. CAREFULLY: Administrator who will use y@ for his satisfaction will be punished. CAREFULLY: Admin is not allowed to have admin access or to play in another Server. CAREFULLY:- If any admin is found to have any relationship with a Blacklisted player in the server, he will face serious consequences includingSuspend/Downgrade/Remove! CAREFULLY: Admins must check forum and TS on daily basis and help on server or they will be downgraded/removed. They must be active or AFK in night and morning night time if want upgrades or keep high grades. Good English is compulsory! ¤ Admin must be active on forum , check forum everyday (news, admins only, requests, vote, reports, help etc...) Dear Admins : - in this Announcement i will Advertise important things : 1- Admin who did not read Rules ! : Go Read it ! Bcs any small mistake u can get Suspend Then Remove ! 2- Admin who not Actv in ts3 or FORUM! ! : Necessary for your upgrade if you don't Downgrade ! Bcs players need help and they want to know about how to be admin ! 3- Admin does not have Banlist ! : all admins must Create Banlist ! any admin ues ban and no post get suspend or Remove direct ! 4- Admin which is used zp for himself must take big care for rules ! the best is to use zp on players for help server ! 5 - Admin must concentrate on helping server & impose the rules and not play for rank ! Admins having frag rate more then 0,5kill/minute can be down/removed ! Admins making good reports/ complains will receive very fast upgrade!
 6. Ieri
 7. Ultima săptămână
 8. L-ai completat bine , ai ce-ti ieste necesar !
 9. :de la mine ai un PRO , dar data viitoare pune si tu la ai citit regulamentul "DA , OLDRUPE.
 10. * Nume real:Balanuca Raul Vali * Nick:✪ senZor | Oldcs.Warfield.Ro * Vrsta:14 * Cum se face un demo?:In consola ˝start demo '' * Ore Jucate 12 Ti as arata daca mi ar merge tastatura * Profil steam: http://steamcommunity.com/profiles/76561198310407439/ * Ai microfon:Da * Steam ID numeric (http://steamidfinder.com/):STEAM_1:1:175070855 * Ai citit Regulamentul? (Precizeaza cuvantul cheie):OLDRUPE * De ce doresti accest grad?: Ca sa fie un sv mai bun * Alte Mentiuni?:Nope
 11. * Nume real:Denis Tanasa * Nick:-r3ideNNN- * Varsta:14 * Cum se face un demo? record "nume" * Ore Jucate: 14h 30 m se poate verifica(sunt pe steambrowser:((() * Profil steam:http://steamcommunity.com/profiles/76561198812813997/ * Ai microfon:da * Steam ID numeric STEAM_1:1:426274134 * Ai citit Regulamentul? (Precizeaza cuvantul cheie): OLDCS * De ce doresti accest grad?:Pentru a mentine o atmosfera jucabila pe server. * Alte Mentiuni? Pre-said Serveru' va ajunge mare!
 12. Mutat la OLDCS, ai grija pe unde postezi !
 13. * Nume real:Cristian Mihali * Nick:reFRESZ ^v^ oldcs.warfield.ro * Varsta:14 * Cum se face un demo?:record "nume" * Ore Jucate (https://www.gametracker.com/server_info/89.40.104.210:27015/ - screenshot):https://www.gametracker.com/server_info/89.40.104.210:27015/top_players/?query=refresz * Profil steam:https://steamcommunity.com/profiles/76561198227832148/ * Ai microfon:da * Steam ID numeric (http://steamidfinder.com/):1:0:133783210 * Ai citit Regulamentul? (Precizeaza cuvantul cheie): oldrupe * De ce doresti accest grad?:ca sa scap de toxici care inlatura jucatori de pe server * Alte Mentiuni?:numai bine rau la nimeni
 14. Mutat la OLDCS ! Am vorbit cu el si cererea era pentru oldcs !
 15. Nick forum: reFRESZ ^v^ oldcs.warfield.ro Nume real: Cristian Varsta:14 Email: mihali.cristi@yahoo.com Vechime in comunitate: 1 luna Posturi: 30 Gradul Actual: Boy Cat timp poti acorda forumului in fiecare zi?: zilnic cate 3 - 4 ore De ce vrei acest grad?: pentru a linistii persoanele care strica cheful jucatorilor si strica activitatea serverului
 16. Nick:Spargatorul debuci Steam Id(https://steamidfinder.com/):STEAM_1:1:176577039 Motivul Banarii: De unde sa stiu? Ii invatam putin sa joace si puf.. ban Dovada:(screenshot):Nu cred ca i nevoie sa va arat ca am ban aveti banlist :)) https://imgur.com/a/J1jxV Alte Mentiuni:Nehe.. PROPUN RETRAGEREA GRADULUI CELUI CARE MI-A DAT BAN... ERA UN TIMP RAZVAN, DUPA CATE AM VAZUT ERA UN COPIL IN JURUL VARSTEI DE 11-12 ANI CARE AVEA HELPER. ACUM NU STIU DACA EL A DAT BAN DAR SPER SA MA LAMURITI. MULTUMESC
 17. [PRO] STAFF Server

  Deținător _Alica_ Cretu'<MtF> Owner Administrator Super-Moderator Moderator Helper Slot VIP *Acest topic va fi editat de către Managerii Serverului de fiecare dacă când avem timpul necesar.
 18. - Regulament -

  Regulament Server PRO.WARFIELD.RO Urmatoarele situații sunt sancționate cu BAN PERMANENT! 1. Folosirea cheat-urilor, hack-urilor, script-urilor, tinta AWP, monitor cu alți playeri. 3. Jigniri / limbaj vulgar în mod repetat și / sau injurăturile grave adresate adminilor. 4. Reclama intenționată (în mod repetat de către același jucător) către alte servere / forumuri / site-uri. Regulament general 1. Limbajul vulgar / neordonat / deranjant sau jigniri pe server se sancționează cu Gag 3-5 minute. 2. NU aveti voie sa dați retry după gag / ban 30 minute. Ori să vă schimbați numele. 3. Nick-urile dvs. trebuie să contină minim 3 caractere. Nu sunt permise nick-urile ce conțin cuvinte vulgare / reclame. Se va schimba nick-ul de către admini, dacă se revine la nick-ul inițial, se sancționează cu ban 30 minute. 4. Injurăturile adresate adminilor sau cele grave se pedepsesc cu gag/ban 60 de minute sau permanent. 5. Pe hărțile de awp nu aveți voie cu arme [m4a1,ak47,Mp5 Navy], grenăzi [he/flash/smoke] sau deagle. 6. Pe mapa awp_bycastor nu aveți voie să campați în grotă. 7. Nu aveți voie să vă urcați pe textura hărților. 8. Pentru a anunța un posibil codat folosiți say_team@ (u@) + numele codatului. (EX: say_team @ Cretu) 9. Jocul este FREE, aveți permisiunea de a face RUSH/CAMP. 10. NU faceți spam (rebuy) cu he/flash/smoke. 11. Nu aveți voie să comentați deciziile Adminilor, dacă sunteți nemulțumiți de o sancțiune aplicată / neaplicată vouă / altcuiva, postați pe forum, la secțiunea Reclamații. Regulament admini Comenzile între ADMINI sau pe voi INȘIVĂ sunt strict INTERZISE! - nu aveți voie să vă banați între voi sau să vă dați gag / kick (remove / -1). - dacă un admin are cod/vi se pare suspect : îi faceti demo și îl postați la Secțiunea Ban-List - aveți voie să-i faceți poză DOAR CU ACORDUL unui FONDATOR. - dacă un admin înjură pe say : faceți printscreen și postați la secțiunea Reclamații. - dacp un admin v-a înjurat/a folosit o comandă nedrept pe voi : faceți printscreen și postați la Secțiunea Reclamații - NU vă certați cu el/NU folosiți comenzi pe el! - când intrați pe server jucați cu nick-ul pe care aveti adminul, in caz contrar veti fi sanctionat (-1). - Dacă un admin începe să baneze jucătorii și adminii de pe server, atunci aveți voie să îl banați apoi să anuntați urgent un Fondator. Comanda amx_votemap sau votemapmenu se utilizeaza doar in ultimele 5 minute. a) Înainte de a da votemap consultați-vă cu ceilalți admini prezenți pe server. b ) Votul nu se dă înainte de a vă consulta cu adminii prezenți pe server. c) Înainte de a da vot verificați ultimele hărți tastând în chat /harti ș NU le dați la vot. d) Harta se schimbă în ultimele 5 minute de către adminul care a dat votul. 1. Nu aveți voie să cereti UP (+1 la grad). Fiecare Admin va fi promovat / degradat în funcție de activitatea și comportamentul său pe Server. 2. La o eventuală cerere unban/reclamație, aveți la dispoziție maxim 72 de ore (3 zile) că să postați dovada. 3. Într-o reclamație are voie să posteze doar staff-ul serverului. 4. Este interzisă împrumutarea sau folosirea unui acces de către altă persoană decât cea pentru care a fost făcut. Orice abatere de la această regulă va duce direct la ștergerea accesului! 5. Nu faceți abuz de comenzile amx_say / amx_tsay / amx_csay. 6. Nu folosiți comanda de ban/unban de mai multe ori , este suficient o singură dată. 7. Respectați-vă între voi, evitați pe cât posibil certurile pe say sau pe amx_chat, dacă cineva a greșit explicați-i frumos fără să aveți un 'ton' superior. 8. În cazul în care ai probleme și vei lipsi de pe server o perioada mai mare de 5 zile, ai obligația să anunți pe forum la sectiunea Staff Only. 9. Nu dați ban-uri pe clasa de ip!! Doar dacă este necesar. 10. Dacă a-ți citit regulamentul până aici, la întrebarea „Ai citit regulamentul?” ve-ți scrie „alica”. 11. Când stați spectatori folosiți comanda amx_spec. 12. Nu utilizați comenzi gen: amx_map; amx_votemap etc intre orele 22:00pm - 10:00am (durata funcționării programului de noapte ÎN CARE SE JOACĂ DOAR DE_DUST2 SAU DE_DUST2X2,FY_SNOW/AWP_INDIA). 13. Toți adminii sunt obligați să dețină același nume (sau aproximativ) și pe forum și pe server pentru a se evita unele confuzii. 14. Atât jucătorii cât și adminii nu au voie să facă monitor sau să-și spună pe TS3/skype unde sunt ceilalți jucători - în cazul în care unuia dintre jucători i se face demo, această scuză nu va fi acceptată. 15. Atunci când banați pe cineva, treceți un motiv cât mai clar (wall/aim/speed/limbaj etc.). 16. Atunci când se reclamă un codat pe server, aveți obligația de a anunța jucatorul că verificați suspectul. [ATENȚIE] *Încălcarea oricărei reguli poate duce până la ban permanent pe server în cazul jucătorilor respectiv -1/remove în cazul adminilor. *Cei care au admin și nu au intrat pe server de 7 de zile (fără să facă anunț pe forum), vor primi remove automat, fără o avertizare prealabilă! *În cazul celor cu cerere de absentă, durata maxima este de 21 zile (3 sătămâni). [ATENȚIE] *Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste condiții oricând, așadar, este de datoria voastră să verificați Regulamentul Serverului ori de câte ori aveți posibilitatea. Dacă ai citit acest regulament, apasă pe butonul LIKE
 19. Înainte de a face o cerere de admin trebuie să respectați următoarele reguli impuse: În cazul în care folosiți un limbaj trivial pe server, cererea dumneavoastră va fi respinsă. În cazul în care dețineți / a-ți deținut „coduri” pe server cererea dmn va fi automat respinsă. Înainte de a face o cerere de admin asigurați-vă că a-ți citit înainte Regulamentul General al Serverului. În cazul în care la cererea dmn de admin aveți 4 răspunsuri Contra, cererea va fi respinsă. Fiecare Cerere pentru Slot va trebui să respecte modelul prezentat mai jos: Numele de pe Server: Ore jucate (Link GT): Ai citit regulamentul?:
 20. Înainte de a face o cerere de admin trebuie să respectați următoarele reguli impuse: În cazul în care folosiți un limbaj trivial pe server, cererea dumneavoastră va fi respinsă. În cazul în care dețineți / a-ți deținut „coduri” pe server cererea dmn va fi automat respinsă. Înainte de a face o cerere de admin asigurați-vă că a-ți citit înainte Regulamentul General al Serverului. În cazul în care la cererea dmn de admin aveți 4 răspunsuri Contra, cererea va fi respinsă. Cererea de admin se face strict după modelul prezentat mai jos: Nume pe Server: SteamID (Numeric): Vârstă: Experiență în Adminare: Contact (Fb,Skype,etc.): Ore jucate pe server (Link GT): Ai citit regulamentul?: Poți ajuta Serverul cu o donație?:
 21. Te astept cu inca o cerere la 30h si regulament citit! 1. Nu ai citit regulamentul 2. GameTracker-ul merge si ai nevoie de 30h
 22. * Nume real:Balanuca Raul Vali * Nick: ✪ senZor | Oldcs.Warfield.Ro * Varsta: 14 * Cum se face un demo?: Scrii in consola "start demo" * Ore Jucate : Nu mere gametracker dar am 6 ore * Profil steam:http://steamcommunity.com/profiles/76561198310407439/ * Ai microfon: Da * Steam ID numeric (http://steamidfinder.com/):STEAM_1:1:175070855 * Ai citit Regulamentul? (Precizeaza cuvantul cheie):Da * De ce doresti accest grad?: Pentru a ajuta comunitatea ( fac scoala de dimineata si in caz ca sunt jucatori iar helperi/admini/ownerii sunt offline pot aborda eu situatia)
 23. Fiecare cerere de Unban făcută trebuie să respecte modelul prezent mai jos. Model: Numele tău: Numele Adminului care te-a banat: Ip-ul | Steam-id: Motivul banului: Dovezi (minim un ss): *Fiecare cerere de Unban ce a trecut de perioada de 3 zile după „incident” nu va fi luată în considerare. *În cazul în care cerere de Unban nu respectă modelul prezent mai sus nu va fi luată în considerare.
 24. Fiecare reclamație făcută unui Admin / jucător, va trebui să respecte modelul prezentat mai jos: Model: Numele adminului / jucătorului reclamat: Motivul: Dovezi (Demo/Poze): Dată și oră: *Fiecare reclamație ce nu va respecta modelul de mai sus nu va fi luată în considerare.
 25. Fiecare Admin are obligația de a deține un Ban-List în care să posteze fiecare ban pe care îl dă, desigur respectând Modelul mai jos prezentat: Model: Nick: Motivul: Durată: Ip: Dovadă:
 1. Încarcă mai multă activitate

WARFIELD.RO

Warfield este una dintre cele mai cunoscute comunitati de gaming de Romania. Aceasta se remarca prin calitatea serverelor sale si a echipei de administrare bine pregatite.

Contact

Prin intermediul:

E-mail: contact@warfield.ro
Steam @InDii
Utilizati un formular de contact
×